Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Σάββατο, 2 Ιουλίου 2016

Απευθείας παραχώρηση αιγιαλού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας.

http://www.livecameras.gr/up/parga.html
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4/2016
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  .Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

Σήμερα  την  21-6-2016,  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  13.30  μ.μ  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.  .    «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» στην αίθουσα του Παλαιού Δημαρχείου της .Κ Πάργας του Δήμου Πάργας , ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 176/17-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του .Σ , που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του .Σ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ον : « Απευθείας παραχώρηση αιγιαλού εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Πάργας στην θέση «Μπροστά Κρυονέρι -Καθορισμός τιμήματος »
...
Διαβάστε όλο το πρακτικό της συνεδρίασης στη σελίδα diavgeia.gov.gr.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα diavgeia.gov.gr.

Φωτογραφία από τη σελίδα livecameras.gr, live web cam Ιδιοκτησία: Hotel Sol   www.hotel-sol.eu

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2016

Δέσκειο Γυμνάσιο Πάργας, σχολικές ειδήσεις.

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοικτό κάθε Πέμπτη.
Οι επαναληπτικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2016 θα διεξαχθούν απο 1 έως 9/09/2016 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
Διαβάστε εδώ το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και Θρησκευμάτων για  τον Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού Έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2016 – 2017

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα gymparga.