Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2018

Δελτίο Τύπου για συμμετοχή του Δήμου Πάργας στο Πρόγραμμα αστικού ηλεκτροφωτισμού (ELENA).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου Πάργας στη διαδικασία ωρίμανσης έργων αστικού ηλεκτροφωτισμού, μέσω του Μηχανισμού ELENA,  που προωθείται από την Περιφέρεια Ηπείρου  και στο οποίο συμμετέχουν ήδη  οι Δήμοι Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας.
Όπως είναι γνωστό η Περιφέρεια Ηπείρου έχει υπογράψει από τον Ιούλιο του 2016 σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος, στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA. Ο Μηχανισμός αυτός αποτελεί εργαλείο παροχής τεχνικής βοήθειας της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για να πραγματοποιηθούν από  δημόσιους τοπικούς  και περιφερειακούς φορείς  έργα  για την  εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το σχεδιασμό και την εγκατάσταση φωτισμού νέας τεχνολογίας LED, συμπεριλαμβανομένων και ειδικών συστημάτων ελέγχου, στο αστικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού των Δήμων Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας. Σ’ αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται  πλέον και ο Δήμος Πάργας.

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Πάργας.

   Αρχίζει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πάργας, από την  1 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξης, τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στη διεύθυνση Κύπρου 17, στο Καναλλάκι.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
1. Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου
2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας
Το βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα και συνάμα υπολογίζεται η οικογενειακή κατάσταση, η ανεργία, το ποσοστό αναπηρίας, το ενοίκιο, καθώς επίσης και το δάνειο α΄ κατοικίας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: