Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Τετάρτη, 7 Φεβρουαρίου 2018

Ξεκινούν οι αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο στο Δήμο Πάργας.

   Αρχίζει η περίοδος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Πάργας, από την  1 Φεβρουαρίου έως 28 Φεβρουαρίου 2018, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση ένταξης, τις εργάσιμες ημέρες, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στη διεύθυνση Κύπρου 17, στο Καναλλάκι.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
1. Έλληνες πολίτες κάτοικοι του Δήμου
2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου
3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας
Το βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα και συνάμα υπολογίζεται η οικογενειακή κατάσταση, η ανεργία, το ποσοστό αναπηρίας, το ενοίκιο, καθώς επίσης και το δάνειο α΄ κατοικίας.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

1) Φωτοαντίγραφα Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας όλων των ενήλικων μελών της οικογενείας ή διαβατηρίων
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας(ΔΕΗ,νερό)
4) Εκκαθαριστικό σημείωμα όλων των ενήλικων μελών της οικογενείας
5) Ε1 όλων των ενήλικων μελών της οικογενείας
6) Ε9 όλων των ενήλικων μελών ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών
7) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος ΤΕΒΑ
8) Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος.
Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
1) Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, όλων των ενήλικων μελών
2) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής και ποσοστό αναπηρίας (Α.Μ.Ε.Α.)
3) Μισθωτήριο συμβόλαιο(σε περίπτωση ενοικίου)
4)Τραπεζικό έγγραφο βεβαίωσης δανειακής σύμβασης πρώτης κατοικίας
5) Σε περίπτωση μεταναστών ή ομογενών, ΕΤΑΚ από το Υποθηκοφυλακείο της χώρας γέννησης, διαβατήρια και άδειες διαμονής σε ισχύ για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   parganews.com.

Δεν υπάρχουν σχόλια: