Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

Μην ξεχνάς…25 Μαρτίου 1821.

ΟΡΚΟΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
   «Ορκίζομαι ενώπιον του αληθινού Θεού, ότι θέλω είμαι επί ζωής μου πιστός εις την Εταιρείαν κατά πάντα. Να φανερώσω το παραμικρόν από τα σημεία και τους λόγους της, μήτε να σταθώ κατ΄ουδένα λόγον ή αφορμή του να καταλάβωσι άλλοι ποτέ, ότι γνωρίζω τι περί τούτων, μήτε εις συγγενείς μου, μήτε εις πνευματικόν ή φίλον μου.
   Ορκίζομαι ότι εις το εξής δεν θέλω έμβει εις καμμίαν εταιρείαν, οποία και αν είναι, μήτε εις κανέναν δεσμόν υποχρεωτικόν. Και μάλιστα, οποιονδήποτε δεσμόν αν είχα, και τον πλέον αδιάφορον ως προς την Εταιρείαν, θέλω τον νομίζει ως ουδέν.   Ορκίζομαι ότι θέλω τρέφει εις την καρδίαν μου αδιάλλακτον μίσος εναντίον των τυράννων της πατρίδος μου, των οπαδών και των ομοφρόνων με τούτους, θέλω ενεργεί κατά πάντα τρόπον προς βλάβην και αυτόν τον παντελή όλεθρόν των, όταν η περίστασις το συγχωρήσει.
   Ορκίζομαι να μη μεταχειριστώ ποτέ βίαν δια να αναγνωρισθώ με κανένα συνάδελφον, προσέχων εξ εναντίας με την μεγαλυτέραν επιμέλειαν να μην λανθασθώ κατά τούτο, γενόμενος αίτιος ακολούθου τινός συμβάντος, με κανένα συνάδελφον.
   Ορκίζομαι να συντρέχω, όπου εύρω τινά συνάδελφον, με όλην την δύναμιν και την κατάστασίν μου. Να προσφέρω εις αυτόν σέβας και υπακοήν, αν είναι μεγαλύτερος εις τον βαθμόν και αν έτυχε πρότερον εχθρός μου, τόσον περισσότερον να τον αγαπώ και να τον συντρέχω, καθ΄όσον η έχθρα μου ήθελεν είναι μεγαλυτέρα.
   Ορκίζομαι ότι καθώς εγώ παρεδέχθην εις Εταιρείαν, να δέχομαι παρομοίως άλλον αδελφόν, μεταχειριζόμενος πάντα τρόπον και όλην την κανονιζομένην άργητα, εωσού τον γνωρίσω Έλληνα αληθή, θερμόν υπερασπιστήν της πατρίδος, άνθρωπον ενάρετον και άξιον όχι μόνον να φυλάττη το μυστικόν, αλλά να κατηχήση και άλλον ορθού φρονήματος.
   Ορκίζομαι να μην ωφελώμαι κατ΄ουδένα τρόπον από τα χρήματα της Εταιρείας, θεωρών αυτά ως ιερό πράγμα και ενέχυρον ανήκον εις όλον το Έθνος μου. Να προφυλάττωμαι παρομοίως και εις τα λαμβανόμενα εσφραγισμένα γράμματα.
   Ορκίζομαι να μην ερωτώ κανένα των Φιλικών με περιέργειαν, δια να μάθω οποίος τον εδέχθη εις την Εταιρείαν. Κατά τούτο δε μήτε εγώ να φανερώσω, ή να δώσω αφορμήν εις τούτον να καταλάβη, ποίος με παρεδέχθη. Να αποκρίνομαι μάλιστα άγνοιαν, αν γνωρίζω το σημείον εις το εφοδιαστικόν τινός.
   Ορκίζομαι να προσέχω πάντοτε εις την διαγωγήν μου, να είμαι ενάρετος. Να ευλαβώμαι την θρησκείαν μου, χωρίς να καταφρονώ τας ξένας. Να δίδω πάντοτε το καλόν παράδειγμα. Να συμβουλεύω και να συντρέχω τον ασθενή, τον δυστυχή και τον αδύνατον. Να σέβομαι την διοίκησιν, τα έθιμα, τα κριτήρια και τους διοικητάς του τόπου, εις τον οποίον διατριβώ.
   Τέλος πάντων ορκίζομαι εις Σε, ω ιερά πλην τρισάθλια Πατρίς ! Ορκίζομαι εις τας πολυχρονίους βασάνους Σου. Ορκίζομαι εις τα πικρά δάκρυα τα οποία τόσους αιώνας έχυσαν και χύνουν τα ταλαίπωρα τέκνα Σου, εις τα ίδια μου δάκρυα, χυνόμενα κατά ταύτην την στιγμήν, και εις την μέλλουσαν ελευθερίαν των ομογενών μου ότι αφιερώνομαι όλως εις Σε. Εις το εξής συ θέλεις είσαι η αιτία και ο σκοπός των διαλογισμών μου. Το όνομά σου ο οδηγός των πράξεών μου, και η ευτυχία Σου η ανταμοιβή των κόπων μου. Η θεία δικαιοσύνη ας εξαντλήσει επάνω εις την κεφαλήν μου όλους τους κεραυνούς της, το όνομά μου να είναι εις αποστροφήν, και το υποκείμενόν μου το αντικείμενον της κατάρας και του αναθέματος των Ομογενών μου, αν ίσως λησμονήσω εις μίαν στιγμήν τας δυστυχίας των και δεν εκπληρώσω το χρέος μου. Τέλος ο θάνατός μου ας είναι η άφευκτος τιμωρία του αμαρτήματός μου, δια να μη λησμονώ την αγνότητα της Εταιρείας με την συμμετοχήν μου».

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Λαχειοφόρος Απόλλων Πάργας.

   Λαχειοφόρο αγορά έχει οργανώσει ο Απόλλων Πάργας για την οικονομική ενίσχυση της ομάδας. Ο τυχερός της κλήρωσης θα κερδίσει μια δωροεπιταγή των 10.000 ευρώ. Ο λαχνός κοστίζει δέκα ευρώ και έχει επάνω του δυο νούμερα. Η κλήρωση θα γίνει με τους τέσσερις τελευταίους αριθμούς του 1ου λαχνού του Λαϊκού λαχείου, που θα κληρωθεί την Τρίτη 11 Μαΐου 2010. Το δώρο θα δοθεί εφόσον ο τυχερός εμφανιστεί εντός τριών μηνών από την κλήρωση
Τρέξτε να προλάβετε και να ενισχύσετε την ομάδα μας, και καλή σας επιτυχία.
Φωτογραφία από την webcam της σελίδας ionion-realestate.com

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2010

Η ώρα της γής.

Η Ώρα της Γης, Σάββατο, 27 Μαρτίου 2010.
   Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος από 20.30 με 21.30 το βράδυ, κλείνουμε τα φώτα και βγάζουμε όλες της συσκευές μας από το ρεύμα, για να δώσουμε μια μικρή ανάσα πνοής στο κακόμοιρο πλανήτη που μας φιλοξενεί.
Μια αλλαγή που μπορείς να κάνεις.
Όλα ξεκίνησαν στο μακρινό Σύδνεϋ της Αυστραλίας, όταν στις 31 Μαρτίου 2007, στις 7:30 το βράδυ, 2,2 εκατομμύρια κάτοικοι έβγαλαν τις συσκευές του σπιτιού τους από την πρίζα και έκλεισαν τα φώτα τους, απολαμβάνοντας μία ώρα ησυχίας στο σκοτάδι. Τα μεγαλύτερα μνημεία της πόλης σκοτείνιασαν και ακόμη και γάμοι έγιναν υπό το φως των κεριών. Αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί η κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10,2%, μέγεθος που ισοδυναμεί με την απομάκρυνση 48.000 αυτοκινήτων από το δρόμο για μία ώρα...

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2010

Φθινοπωρινή αιμοδοσία Ανθούσας.

   Πραγματοποιήθηκε η φθινοπωρινή αιμοδοσία του συλλόγου ''Βασίλειος Χατζής'' στον καινούριο παιδικό σταθμός Ανθούσας. Η αιμοδοσία έγινε όπως πάντα παρουσία γιατρού που εξέταζε τους εθελοντές αιμοδότες, και φυσικά του έμπυρου νοσηλευτικού προσωπικού του Νοσοκομείου Πρέβεζας. Στιγμιότυπα από την αιμοδοσία κάλυψε το τηλεοπτικό κανάλι από την Μακεδονία ΕΤ3, και παραβρέθηκε και Δήμαρχος Πάργας Σπυρίδων Πηγής. Ήρθαν 52 εθελοντές και συλλέχτηκαν σαράντα φιάλες αίμα που μεταφερθήκαν με ασθενοφόρο στην τράπεζα αίματος του συλλόγου στην Πρέβεζα. Για όσους δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν να έρθουν, η επαναληπτική αιμοδοσία του συλλόγου θα γίνει στο κέντρο υγείας Πάργας το ερχόμενο Σάββατο 27 Μαρτίου, από της 09.15 έως της 13.15.

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Υπόγειοι κάδοι στην Πάργα.

   Άρχισε η κατασκευή του πρώτου υπόγειου κάδου απορριμμάτων στην Πάργα, έγινε η τρύπα υποδοχής του υδραυλικού μηχανισμού περίπου 4Χ4 και τρία μέτρα βάθος. Πιλοτικά θα κατασκευαστεί ένας κάδος δίπλα από των προαύλιο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου και αν όλα πάνε καλά πιθανολογείτε ότι θα κατασκευαστούν ακόμα πέντε. Με την υπογειοποίηση προβλέπετε μια ποιο καθαρή και όμορφη πόλη.

Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Αιμοδοσία στην Ανθούσα.

ΔΩΣΕ ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ … ΣΩΣΕ ΜΙΑ ΖΩΗ
   Σας ενημερώνουμε ότι: Στις 21 Μαρτίου ημέρα Κυριακή, και από ώρα 9:15π.μ έως 13:15μ.μ θα γίνει στο ΝΕΟ δημοτικό παιδικό σταθμό Ανθούσας η πρώτη φθινοπωρινή αιμοδοσία. Από το σύλλογο αιμοδοτών Ανθούσας ''Βασίλειος Χατζής''.
   Σημείωση: Σας υπενθυμίζουνε ότι οι αιμοδότες δεν πρέπει κατά τις προηγούμενες μέρες να έχουν κάνει χρήση φάρμακων.

Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Καθαρισμός κάστρου Πάργας

   Των καθαρισμό του κάστρου Πάργα από βάτα και σκουπίδια οργάνωσε εθελοντική ομάδα στην Πάργα. Εχτές Κυριακή δώδεκα άτομα μάζεψαν εργαλεία από τα σπίτια τους, οργανώθηκαν και ξεκίνησαν να καθαρίσουν το όμορφο ενετικό κάστρο της Πάργα. Η χειρονομία αυτή χαιρετίστηκε από πολλούς γιατί ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Η κίνηση αυτή θα επαναληφτεί με καλύτερη οργάνωση και περισσότερους εθελοντές για ένα αποτελεσματικό καθαρισμό του στολιδιού της Πάργας.

Κυριακή, 14 Μαρτίου 2010

Αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ.

   «...Με το άρθρο 12 του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου, αυξάνονται από 15.3.2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α), με εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα για τα οποία η ισχύς αρχίζει από 04.03.2010.

   Κατόπιν αυτού οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν, διαμορφώνονται ως εξής:

α) ο κανονικός συντελεστής από 19%, αυξάνεται σε 21%,
β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ από 9%, αυξάνεται σε 10%,
γ) ο συντελεστής για τον οποίο προβλέπεται μείωση κατά 50% για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ από 4,5%, αυξάνεται σε 5%.

   Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 15%, 7%,και 4% .

   Οι αυξημένοι συντελεστές ισχύουν από την 15η Μαρτίου 2010. Κατά συνέπεια, σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από 15.3.10 και μετά, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές.

   Τονίζεται ότι, με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., θα υπολογίζεται ο φόρος και στα φορολογικά στοιχεία που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. εκδίδονται με ημερομηνία έκδοσης από 15.3.10 και εφεξής, ανεξάρτητα αν αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.

   Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 15.3.10 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους αυξημένους συντελεστές. Διαφορετική είναι η κατάσταση στην περίπτωση έκδοσης Ειδικού Ακυρωτικού Σημειώματος (άρθρο 23 παραγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της...

...Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν.1809/88, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δε λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ...

...Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση - προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Για τη ρύθμιση - προσαρμογή ο κάτοχος - χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μηχανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της μηχανής που χρησιμοποιεί...»

Από τη σελίδα 4epohes.com διαβάστε το άρθρο ολοκληρωμένο εδώ.

Σάββατο, 13 Μαρτίου 2010

Παργινή συνταγή.

Κριτσιμά πιλάφι.
Υλικά:
1 κοτόπουλο
2 κρεμμύδια
3 σκελίδες σκόρδο
1 φλιτζάνι λάδι
1 φλιτζάνι του καφέ κρασί
1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα
Αλάτι, πιπέρι 300gr φέτα

Εκτέλεση.
   Τσιγαρίζουμε το κοτόπουλο κομμένο κομμάτια με το λάδι και μόλις ροδίσει ρίχνουμε το κρασί, λίγο νερό. Μετά το κρεμμύδι με το σκόρδο τριμμένο, αλάτι, πιπέρι και το αφήνουμε να βράσει. Πριν το κατεβάσουμε από τη φωτιά ρίχνουμε τη μουστάρδα και τέλος μόλις το κατεβάσουμε τη φέτα τριμμένη.

Πιλάφι.
Υλικά: 2,5 ποτήρια νερό, 1 ποτήρι ρύζι, αλάτι, και λάδι ή βούτυρο.
Εκτέλεση.
   Βράζουμε το νερό, στη συνέχεια ρίχνουμε το ρύζι και κατεβάζουμε τη φωτιά στο χαμηλό. Κλείνουμε την κατσαρόλα και το αφήνουμε να βράσει μέχρι να πιει το νερό.

-----------------------------Καλή επιτυχία-------------------------------

Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Πάργα Γιορτή Μουσικής 2010.

Κάλεσμα για την Ευρωπαϊκή Γιορτή
της Μουσικής 2010 σε
Πρέβεζα, Πάργα, Φιλιππιάδα.

   Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής και των Μουσικών στους δρόμους και τις πλατείες της Πρέβεζας, της Πάργας και της Φιλιππιάδας αλλά και δεκάδων πόλεων σε όλη την Ελλάδα. θα γίνει και φέτος. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές για τη γιορτή στις τρεις πόλεις του νομού Πρέβεζας «στις δύσκολες κατά γενική ομολογία εποχές που διανύουμε, οι ...δυνατότητες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, τόσο στους καλλιτέχνες - για δωρεάν ανάδειξη της δουλειάς τους, όσο και στο κοινό - για δωρεάν ψυχαγωγία υψηλού επιπέδου - θεωρούμε ότι αναδεικνύονται σε υψίστης σημασίας».
Η Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής θα γίνει από τις 19 έως και τις 21 Ιουνίου.
   Αν είστε καλλιτέχνης που θέλει να ανέβει σε μια από τις σκηνές που θα στηθούν στην Πρέβεζα, στην Πάργα ή /και στην Φιλιππιάδα πρέπει να αποστείλετε το demo σας έως τις 16 Απριλίου.
Καλλιτέχνες, φορείς που έχουν σχέση με την μουσική φορείς που έχουν σχέση με τη μουσική, μουσικά σχήματα, συγκροτήματα, djs από όλα τα είδη μουσικής αλλά και όσοι σχετίζονται με τον πολιτισμό στην ευρύτερή του έννοια, καθώς και καλλιτέχνες από άλλες τέχνες καλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους για συμμετοχή. Κάθε καινούρια πρόταση είναι ευπρόσδεκτη.
Πληροφορίες στο email caprevez@otenet.gr και στο τηλ. 6973447018

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Πάργα, Φοίνικες -- Κόκκινο σκαθάρι.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ........: Φυτ/σίας & Ποιοτ.Ελέγχου
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ...: Ειρήνης 65, Πρέβεζα
ΠΛΗΡΟΦ.......: Αν.Γάτσιος-Αλ.Τσαπάρας
ΤΗΛΕΦ.........: 2682024768
FAX.............: 2682029229

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για τον νέο εχθρό των φοινίκων:Ρυνχοφόρος
             αναγνώριση-αντιμετώπιση »

   Η Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης Πρέβεζας την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010 και ώρα 10:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας, θα ενημερώσει τους ιδιοκτήτες φοινικοειδών για τον νέο εχθρό που εμφανίστηκε στο Δήμο Πάργας. Θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την έγκαιρη διάγνωση των προσβεβλημένων φοινίκων, την αντιμετώπιση του εντόμου και κυρίως την πρόληψη, ώστε να περιοριστεί η προσβολή και να εκριζωθεί ο εχθρός πριν καταστρέψει όλα τα ευπαθή δέντρα.
Σας παρακαλούμε να ενημερώσετε, με κάθε διαθέσιμο μέσο, τους δημότες που έχουν στην ιδιοκτησία τους φοινικοειδή και ιδιαίτερα αυτούς που έχουν εμφανή δείγματα προσβολής.

Ο Δ/ντής Γεωργικής Ανάπτυξης α.α
Κωνσταντίνος Κώνστας

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Πάργα 10 Μαρτίου 2010.

   Μετά από την χθεσινή καλοκαιρία που το βαρόμετρο που Δήμου ανέβηκε στις 1013.3 pha και η θερμοκρασία στους 13.7 C, σήμερα πάλι χάλασε. Τώρα η βαρομετρική πίεση όσο πάει και πέφτει και είδη έχει αρχίσει ο ασθενής βροχόπτωση. Η βροχή που θα έρθει αναμένετε να φέρει και άλλο χώμα από την Αφρική, που μάταια εχτές αρκετοί εχτές προσπαθούσαν να καθαρίσουν από τις αυλές τους δρόμους και τα αυτοκίνητα τους.

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Νέο blog στο Βόριο Ιόνιο.

   Ένα νέο blog δημιουργήθηκε με το όνομα vorioionio.blogspot.com. Ο κάτοχος του έχει ως σκοπό να αναδείξει τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τα προβλήματα και τις προοπτικές της περιοχή μας και όχι μόνο, καλή επιτυχία.

«Ψάχνοντας στο διαδίχτυο σελίδες και blogs για την Πάργα και την ευρύτερη περιοχή βρήκα κυρίως τόπους προώθησης τουριστικών επιχειρήσεων. Ο τουρισμός είναι μεν σημαντικός για τον τόπο, είναι η κυριότερη δραστηριότητα και πηγή ευημερίας για τους κατοίκους, αλλά δεν υπάρχει μόνο αυτό.
Η Πάργα δεν τελειώνει με τα τραπεζάκια της παραλίας, τα δωμάτια ή τις ομπρέλες του Βάλτου αλλά είναι το κέντρο μιας ευρύτερης περιοχής που επεκτείνεται πέρα από τα διοικητικά όρια του Δήμου (με τα χωριά Ανθούσα, Αγιά, Αγιά Κυριακή και Λιβαδάρι ) και του Νομού: από τις εκβολές του Αχέροντα έως τα Σύβοτα και τα απέναντι νησιά των Παξών…το «Βόρειο Ιόνιο».
Βόρειο Ιόνιο, λοιπόν...μια περιοχή με ενιαία μορφολογία και ιστορία, κοινές δραστηριότητες, παραδόσεις και προβλήματα, με ανθρώπους που είναι μεταξύ τους γνωστοί ,φίλοι ,συγγενείς, συμπέθεροι, κουμπάροι και συνάδελφοι.
Άνθρωποι με ιδέες, γνώσεις και ανησυχίες, άνθρωποι δημιουργικοί, με φαντασία, προβληματισμούς και ενδιαφέροντα. Άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο τους, που έχουν επιλέξει να ζουν σε αυτόν, που νοιάζονται γι’ αυτόν : για το περιβάλλον του, τη κοινωνία του, τον πολιτισμό του και τις υποδομές του.
Πάνω σε αυτή τη βάση δημιουργείται η ανάγκη ενός διαδικτυακού χώρου που να συγκεντρώνει και να προβάλλει τις πολιτιστικές δραστηριότητες, τα προβλήματα και τις προοπτικές της περιοχής , τους συλλόγους ,τις κινήσεις πολιτών ,τα προϊόντα, τα γεγονότα, ιστορίες και αρχειακό υλικό όπως και τα σημαντικά πρόσωπα που ζουν σε αυτόν τον τόπο, ή κατάγονται από αυτό, και το έργο τους.
Όλα αυτά με άποψη και πολιτική συνείδηση, μακριά και απέναντι από συμφέροντα, διαπλοκές και κομματικές εξαρτήσεις.»

Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2010

Δήμος Πάργας ποδόσφαιρο.

Απόλλων Πάργας.
   «Ισόπαλη με σκορ 1-1 έληξε η αναμέτρηση μεταξύ του Απόλλωνα Ευπαλίου και του Απόλλωνα Πάργας. Ο Χρήστο στο 55’ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους όμως στο 93’ ο Αδραχτάς ισοφάρισε σε 1-1 για τους γηπεδούχους.
ΑΠ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ: Χασαπογιάννης, Αδρασκέλας (75' Καραμπολάι), Κωτσικογιάννης, Ν. Θανασιός, Κοντός, Β. Φλέγγας (80' Ζαχαρόπουλος), Αδραχτάς, Γ. Φλέγγας, Χ. Φλέγγας, Παπακωστόπουλος, Ι. Φλέγγας.
ΑΠ. ΠΑΡΓΑΣ: Μπάμπης, Β. Βάσσιος, Αηδόνης, Δήμας, Γιάννος, Μώκος, Χρήστου, Μαυραγγελίδης (68' Α. Βάσσιος), Ντόκος (89' Τσιτσόπουλος), Γανώλης, Παππάς (85' Λιάλιος).»
Από τη σελίδα periferiako.com

Ένωση Πάργας.
   «Διαφήμιση του ποδοσφαίρου σήμερα στο γήπεδο της Πέτρας από τις ομάδες του τοπικού Κεραυνού και της ομάδα μας Ένωσης Πάργας. Πολλά γκολ και θέαμα πρόσφεραν οι δύο ομάδες. Η ομάδα της Ένωσης νωρίς νωρίς βρέθηκε πίσω στο σκορ, καθώς στο 5΄λεπτό δέχτηκε το 1-0. Ύστερα από το αρχικό σοκ που υπέστη η ομάδα μας άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει αγωνιστικά. Όμως η τύχη είχε γυρίσει την πλάτη στην ομάδα μας και η μπάλα δεν μπορούσε να μπει στα δίχτυα της αντίπαλης ομάδας. Στο 81΄ λεπτό η ομάδα της Πέτρας διπλασίασε τα τέρματα της. Στο 83΄λεπτό γίνεται το 3-0 και όλα φαίνονταν να έχουν τελειώσει.Όμως εκεί μίλησε η ψυχή της ομάδας της Ένωσης.Στο 86΄λεπτό η ομάδα μας μείωσε με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Θοδωρή Πασχοδήμα. Στο 89΄λεπτό έγινε το 3-2 με σκόρερ τον Χρήστο Βερλέτη και στις καθυστερήσεις του αγώνα η Ένωση κατάφερε και πήρε το βαθμό της ισοπαλίας με σκόρερ τον Χρήστο Βερλέτη και πάλι …»
Από τη σελίδα anthousa-news.blogspot.com

Σάββατο, 6 Μαρτίου 2010

Ημερίδα στην Πάργα.

Εγνατία οδός
Τουριστικές ευκαιρίες
Προοπτικές και προβληματισμοί


Εισηγητής: Χρήστος Πετρέας

επίσης στην ημερίδα θα γίνει και μια εισήγηση για την
Ανάδειξη του Καταδυτικού Τουρισμού

Εισηγητής: Γιώργος Τζανάκης,
εκπρόσωπος Dive guide Greece.

Δευτέρα οκτώ Μαρτίου και ώρα 17.00
Πνευματικό Κέντρο Πάργας.

Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2010

Πρεμιέρα, 180 Μοίρες.

   Η πρεμιέρα της νέας ταινίας «180 Μοίρες» που αρκετό κομμάτι του έργου έχει γυριστή στην Πάργα θα γίνει την Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010. Είναι μια κωμωδία με σκηνοθεσία του Νικόλα Δημητρόπουλου και σενάριο Γεώργιος Ανδρέου, στην ταινία πρωταγωνιστούν: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δημήτρης Κουρούμπαλης, Παναγιώτα Βλαντή, Μιχάλης Μαρίνος, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Νικολέτα Καρρά, Σοφία Φαράζη.
   Περιληπτικά στο έργο: Η Άννα είναι μια όμορφη και γοητευτική γυναίκα, παγιδευμένη σ' ένα γάμο που δεν της προσφέρει τίποτα. Δυστυχώς για την ίδια, ο Γιάννης, ο άνδρας της, δίνει μεγαλύτερη σημασία στις επιχειρήσεις του και στη συλλογή έργων τέχνης, διατηρώντας παράλληλα σχέση με την γραμματέα του. Όλα θα αλλάξουν, όταν κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού του Γιάννη στη Νέα Υόρκη, ένας διαρρήκτης, ο Βασίλης, θα μπει στο σπίτι τους. Στην προσπάθεια της να τον ακινητοποιήσει, η Άννα θα καταστρέψει το γραφείο του συζύγου της και μαζί ορισμένα από τα ανεκτίμητα αντικείμενα της συλλογής του. Το απρόσμενο αυτό περιστατικό θα βγάλει την Άννα από το λήθαργο της και σε μια τρέλα της στιγμής, θα αποφασίσει να το σκάσει μαζί με το διαρρήκτη. Το ταξίδι που θα ξεκινήσει, θα την φέρει αντιμέτωπη με τη ζωή και τα λάθη της, ενώ η παρουσία του Βασίλη θα λειτουργήσει ως καταλύτης στην προσπάθεια της να τα ξαναβρεί με τον εαυτό της και να αλλάξει τη ζωή της 180 μοίρες!
Από τη σελιδα galutrailers.blogspot.com

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Παντομίμα στην Πάργα.

   Το θεατρικό εργαστήρι Πάργας ''Η Αυλαία'', φιλοξενεί το Pantomim Theater Giorgos Floros. Παράσταση οκτώ το βράδυ, Σάββατο έξη Μαρτίου 2010 στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Πάργας.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ.

Παντομίμα (η)ους. [<γαλλ. Pantomime <Ελλ. Παντόμιμος] Θεατρικό είδος όπου η σκηνική δράση εκφράζεται όχι με το λόγο αλλά με τη μιμική και την όρχηση //φρ. Παίζει παντομίμα, γι’ αυτόν που προσπαθεί να συνεννοηθεί με χειρονομίες χωρίς να μιλά.

Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2010

Καλό μήνα.

Φτιάξτε με δίχρωμη κλωστή βραχιόλι μαγικό,
βάλτε το Μάρτη στ' αριστερό το χέρι,
ο ήλιος της άνοιξης να μην μας κάψει.
Πάει και ο χειμώνας , ήρθε και φέτος η άνοιξη. Προσοχή όμως γιατί όπως λένε και οι παλιοί, Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης, και το φεγγάρι αυτό το Μάρτη μπήκε με πανσέληνο. Τώρα παλούκια δεν θα βρούμε για να κάψουμε, αλλά το χέρι μας βαθιά στη τσέπη μας θα βάλουμε πετρέλαιο και γκάζι ν' αγοράσουμε.
Καλό σας μήνα.