Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Σάββατο, 29 Νοεμβρίου 2014

Σύλληψη – ΣΟΚ γνωστού Έλληνα τραγουδιστή απο την Πάργα για αποπλάνηση ανηλίκου.


   Το θέμα δεν αφορά κάτι άλλο, παρά το concept του νέου video clip του TUS με τον Ματθαίο Γιαννούλη, για το RMX του τραγουδιού “Αγαπώ μια πιτσιρίκα”, σε σκηνοθεσία Μανώλη Τζιράκη, στίχοι – μουσική Ματθαίου Γιαννούλη, η παραγωγή – ενορχήστρωση έγινε από το Studio Emphasis και τον Γιάννη Φουστέρη, και τους ραπ στίχους έγραψε ο Tus!
Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   fanaripress.gr.

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Δήμος Πάργας, περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού «προμήθεια ενός (1) επιβατηγού οχήματος διοικητικών υπηρεσιών».

     Ο Δήμαρχος Πάργας προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας (Αχέροντος 29 ,Καναλλάκι), από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού στις 15 /12/2014 ημέρα Δευτέρα με ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών την 11:00 π.μ. Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ περί «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α », τον νόμο 2286/95, τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4,5 και 6 του (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), την αριθμ. Π1 3305/3 - 11 - 2010Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 178 9/12 - 11 - 2010, Τεύχος Β). Δικαίωαμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με ίδια παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με την καθ’ οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από ποινή αποκλεισμού από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στο άρθ ρο 5 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και από τον φάκελο Τεχνικών Προσφορών σύμφωνα με την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και την Διακήρυξη του Διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος θα απευθύνεται στον Δήμο Πάργας για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: ήτοι 2.200,00 €.

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

Ανακοίνωση, Δέσκειο Γυμνάσιο Πάργας.

   Οι καθηγητές του Δεσκείου Γυμνασίου Πάργας θα δέχονται τους γονείς των μαθητών για ενημέρωση κάθε Τρίτη από τις 10.00 έως τις 13.00.
Από το γραφείο
Δέσκειο Γυμνάσιο Πάργας
Σχ. Έτος 2014-2015

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές των Τμημάτων του σχολείου:
1) Α1  : κα Σερίφη Μαρία
     Α2 : κα Κυριάκη Φωτεινή
     Β1 : κα Βαρσακοπούλου Αναστασία
     Β2 : κα Κωνσταντίνου Κυριακή
     Γ1 : κα Τσούτση Κωνσταντίνα
     Γ2 : κα Οικονομίδη Όλγα
2) Υπεύθυνος Γυμναστηρίου : κ. Διαμάντης Σιόλος Πάρης ΠΕ11
    Υπέυθυνος Εργαστηρίου Πληροφορικής : κ. Νάκας Παύλος ΠΕ19
    Υπεύθυνος Εργαστηρίου Φυσικής : κ. Σκάρπος Θεόφιλος ΠΕ12-10
    Υπεύθυνος για την Επιτροπή Κυλικείου : κ. Νάκας Πάυλος
    Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας : κ. Σκάρπος Θεόφιλος
    Αναπληρώτρια  Διευθύντρια : κα Βαρσακοπούλου Αναστασία.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   gymparga.

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Πάργα, πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Διαβούλευσης.

Πρόσκληση  1η/2014

        Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην 1η/2014 Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 27-11-2014, ημέρα Πέμπτη,  και ώρα 13:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:
Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ
                        ΘΕΜΑ

1ο

========
2ο
Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο
 για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2015.
===========================================
Διατύπωση προτάσεων - απόψεων επί του 
προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας, έτους 2015 
Θα πρoηγηθούν:
-Ανακοινώσεις του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης,                  Δημάρχου κ. Νάστα Αντώνιου.
-Τοποθετήσεις λοιπών προσκεκλημένων.
-Επίκαιρες Ερωτήσεις Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

      Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στην παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα τη Γραμματέα της Επιτροπής,                                 κυρία Θεοδώρα Τσιλιμπώκου, στο τηλέφωνο: 26840-23225
      Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 13.30 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ                          
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΝΑΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Οι φίλοι πεζοπορίας – ορειβασίας Πάργας στη χαράδρα του Βίκου.

    Στον Εθνικό δρυμό Βίκου – Αώου η επόμενη εξόρμηση μας. Διάσχιση της πασίγνωστης και συνάμα πανέμορφης χαράδρας του ΒΙΚΟΥ. Με αφετηρία το Μονοδένδρι και κατάληξη το χωριό Βίκος. Όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε καλά μποτάκια πεζοπορίας, αδιάβροχο - αντιανεμικό και σχετικά καλή φυσική κατάσταση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξόρμηση θα γίνει μόνο εφ' όσον ο καιρός των ημερών το επιτρέψει, σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να υπάρξει εναλλακτική πεζοπορία.

Διαδρομή: Μονοδένδρι - Βίκος
Βαθμός δυσκολίας: Β΄
Ώρες πορείας: 6

Ώρα αναχώρησης από Πάργα: 7 πμ (ραντεβού στο καφέ Pepper)
Τηλέφωνο δήλωσης συμμετοχής (Το αργότερο μέχρι την Πέμπτη το βράδυ): 6972093811 (Μάκης Μήτσουλης)

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   Kostas Lenis στο Φέισμπουκ.

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Στην αντεπίθεση περνάει η εταιρία για τα έργα στον Βάλτο της Πάργας.

   «Η ΟΚΡΙΒΑΣ μιλάει για στολίδι και κάποιοι μιλούν για ΒΑΛΤΟ». Με αυτήν την φράση ξεκινά η ανακοίνωση της εταιρίας που έχει αναλάβει την κατασκευή ξενοδοχειακής μονάδας και μαρίνας στην θέση Βάλτος στην Πάργα.

Η εταιρία κάνει λόγο για λασπολόγους οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα διαφωνούν, με σκοπό την προστασία των δικών τους συμφερόντων.

Επίσης γίνεται λόγος για το υπάρχον αλιευτικό καταφύγιο το οποίο, όπως περιγράφει, δεν έχει νομιμοποιηθεί εδώ και χρόνια ενώ βάλλεται κατά αυτών που δεν φρόντισαν για το αποχετευτικό στην Πάργα, «το οποίο τείνει να χαρακτηριστεί μνημείο νεοτέρας ιστορίας» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι θα συνεχίσει ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσει το έργο το οποίο θα σέβεται το περιβάλλον αλλά και την Πάργα και τους κατοίκους της, με μοναδικό στόχο την γενικότερη αξιοποίηση της περιοχής.

Σε καμία περίπτωση όλα αυτά τα οποία βγαίνουν στο φώς της δημοσιότητας δεν έχουν σχέση με τα σημερινά δεδομένα αλλά και τα αναθεωρημένα σχέδια της εταιρίας και  το τελικό project καταλήγει στην ανακοίνωση της η εταιρία ΟΚΡΙΒΑΣ:

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

Το Δημοτικό συμβούλιο Πάργας, ενέκρινε το ποσό 9.800 ευρώ για την οργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Καναλλάκι και την Πάργα.

   Το δημοτικό συμβούλιο Πάργας, ενέκρινε το ποσό 9.800 ευρώ για την οργάνωση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στο Καναλλάκι και την Πάργα
Προκειμένου να οργανωθούν δύο Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μία στην πρωτεύουσα του Δήμου μας το Καναλλάκι, και μία στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου την Πάργα, ο Δημοτικό Συμβούλιο Πάργας αποφασισε κατα πλειοψηφια και ενέκρινε, το ποσό 9.800 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ για την κάλυψη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην περιοχή της Δ.Κ Καναλλάκιου και της Δ.Κ Πάργας. 

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   fanaripress.gr.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

Η αλήθεια, για την μαρίνα του Βάλτου στην Πάργα.

Ο Δήμαρχος Αντώνης Νάστας.

   Σαν νέα Δημοτική Αρχή, ενημερωθήκαμε για το θέμα της Μαρίνας στο Βάλτο Πάργας, πριν είκοσι ημέρες περίπου, με σχετικό έγγραφο του Ε.Ο.Τ
Αμέσως συγκάλεσα σύσκεψη με την παρουσία της Περιφέρειας, των Δημοτικών Συμβούλων και εκπροσώπους της αντιπολίτευσης, σε αντίθεση με την προηγούμενη δημοτική αρχή, η οποία επικαλέσθηκε την μη έγγραφη ενημέρωσή της.
Έγινε πολύπλευρη συζήτηση για το θέμα, και αναθέσαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες να απαντήσουν σχετικά.
Γνωρίζουμε ότι η κοινωνία της Πάργας είναι κάθετα αντίθετη στην δημιουργία Μαρίνας στην συγκεκριμένη θέση, και το σεβόμαστε απόλυτα.
Και τούτο γιατί ο βάλτος είναι μία πολυσύχναστη παραλία που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο αριθμό λουομένων σε σχέση με τις υπόλοιπες παραλίες.
Σε κάθε περίπτωση, εμείς σαν νέα Δημοτική Αρχή θα προστατεύσουμε την περιουσία του δήμου μας, ενεργώντας πάντα στα πλαίσια της σχετικής Νομοθεσίας.

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Μία επένδυση στο Βάλτο ξεσηκώνει την Πάργα.

   Την αντίδραση φορέων αλλά και κατοίκων της Πάργας συναντά μια νέα επένδυση που σχεδιάζεται στο Βάλτο και η οποία πέρα από ξενοδοχειακή μονάδα, περιλαμβάνει μαρίνα αλλά και άλλες παρεμβάσεις στην πλέον πολυσύχναστη παραλία της Ηπείρου. Η επένδυση, για την οποία η τοπική κοινωνία δεν έλαβε ποτέ γνώση, εντάχθηκε με απόφαση του αρμόδιου υπουργείου στον Αναπτυξιακό Νόμο... Όσο όμως το κουβάρι ξετυλίγεται τόσο αποκαλύπτονται σημαντικά στοιχεία που γεννούν ερωτήματα και προκαλούν προβληματισμό. Άλλωστε η συγκεκριμένη επένδυση δεν συνάδει με το μοντέλο της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης που προωθείται στην Ήπειρο, όπως δεν συνάδει και με τη φυσιογνωμία της περιοχής. Πέραν αυτό, εγείρονται ζητήματα που σχετίζονται με το ιδιοκτησιακό, καθώς υπάρχουν βάσιμα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι μέρος της επένδυσης εκτείνεται σε εκτάσεις που κατέχει το δημόσιο, όπως και στον αιγιαλό.

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

7.240,21 ευρώ, η δαπάνη του Δήμου Πάργας για την συμμετοχή του στην έκθεση «ΦΙΛΟΞΕΙ\ΙΙΑ 2014».

7.240,21 ευρώ, η δαπάνης του Δήμου Πάργας για την συμμετοχή του στην έκθεση «ΦΙΛΟΞΕΙ\ΙΙΑ 2014»
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάργας αποφάσισε κατά πλειοψηφία, ενέκρινε και ψήφισε πίστωση ποσού 7.240,21 ευρώ, όπως αυτό εξειδικεύεται στο εισηγητικό μέρος, καθώς και στην αριθ.173/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την αντιμετώπιση της δαπάνης τουριστικής προβολής του Δήμου, με την συμμετοχή στην έκθεση «ΦΙΛΟΞΕΙ\ΙΙΑ 2014», από τις 13 έως τις 16 Νοεμβρίου 2014 στην Θεσσαλονίκη.
3.000 ευρώ,η εργασίες δημιουργίας περιπτέρου Δήμου Πάργας και 4.240,21 ευρώ διάφορα έξοδα συμμετοχής του Δήμου στην έκθεση <ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ> 2014, στην Θεσσαλονίκη.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τις σελίδες   fanaripress.gr, diavgeia.gov.gr.

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

Περίεργη υπόθεση με κρυμμένη εικόνα σε παρεκκλήσι στην Πάργα.

    Μια περίεργη υπόθεση εκτυλίχθηκε πριν από ένα μήνα περίπου σε παρεκκλήσι στην Πάργα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του pamepreveza.gr γυναίκα φέρεται να απέτρεψε μακρυχέρηδες, να αρπάξουν εικόνα από το εκκλησάκι.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ αλλά και μαρτυρίες δεν είναι η πρώτη φορά που άγνωστοι απλώνουν χέρι σε αντικείμενα ιερών χώρων κατά την επίσκεψή τους στην Πάργα και την ευρύτερη περιοχή.
Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα, κάτοικος της περιοχής, μπήκε στο εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας, το οποίο μάλιστα βρίσκεται στην καρδιά της Πάργας.
Τρία άτομα, μεταξύ αυτών και μια γυναίκα, που ήδη βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της, αποχώρησαν βιαστικά, σύμφωνα με την ίδια.
Η γυναίκα, η οποία επισκέπτεται συχνά τον χώρο, αμέσως διαπίστωσε ότι υπήρχε κενό στην θέση εικόνας, στο τέμπλο της εκκλησίας.
Από έλεγχο που έγινε, η εικόνα βρέθηκε, μέσα στην εκκλησία, κρυμμένη και σκεπασμένη σε άλλο σημείο.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

Πράξη, για πολλά μπράβο, του αντιδημάρχου Πάργας, Ντίνου Σπανού!

   Η ανθρωπιά, η ευγένεια και η καλοσύνη σε όλο της το μεγαλείο, από τον αντιδήμαρχο Πάργας Ντίνο Σπανό.
Ένα σκυλάκι ήταν χτυπημένο στην Πάργα και ο αντιδήμαρχος έσπευσε να το πάρει και να το μεταφέρει στο Καναλάκι και συγκεκριμένα στον κτηνίατρο κ. Νίτσα. Η πράξη αυτή του κ. Σπανού, απέσπασε μόνο ευμενή σχόλια και κριτικές από τον κόσμο που τον είδε, να μεταφέρει το χτυπημένο ζωντανό, στον γιατρό.
 Ήταν μια πράξη για πολλά μπράβο, στον αντιδήμαρχο Πάργας Ντίνο Σπανό, στον οποίον αξίζει από τη δική μας πλευρά, να αποδώσουμε τα εύσημα μας! Μπράβο Ντίνο! Η φωτογραφία είναι αρχείου!

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   tomistinenimerosi.gr.

Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2014

Οι Παργινοί, θέτουν σοβαρή υποψηφιότητα για το 3ο συνεχόμενο βραβείο στην Philoxenia.

    Με κεντρικό  μήνυμα ταξίδι στο μύθο του Αχέροντα και το γαλάζιο του Ιονίου για μια ακόμη φορά ο δήμος Πάργας, θέτει  σοβαρότατη υποψηφιότητα για το 3ο συνεχόμενο βραβείο στην διεθνή τουριστική έκθεση της Θεσσαλονίκης "Philoxenia", κάνοντας αισθητή και δυναμική την παρουσία του. 
Ήδη, άνθρωποι του δήμου Πάργας δουλεύουν σκληρά από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στην έκθεση. Αξίζει να αναφέρουμε, ότι ο δήμαρχος Πάργας, Αντώνης Νάστας, εκτιμώντας την προσφορά της κ.Κολιοφώτη- η οποία και επιμελήθηκε της φετινής οργάνωσης του περιπτέρου -όπου προέδρευε της τουριστικής επιτροπής του δήμου, επί δημαρχίας Λιόλιου, την έθεσε ως μέλος της παρούσας τουριστικής επιτροπής του δήμου Πάργας.
Όπως ενημερωθήκαμε, πέραν των φορέων, την κοινή προσπάθεια στηρίζουν και οι επαγγελματίες του δήμου Πάργας, δίνοντας δυναμικά το παρόν τους, όπως οι κυρίες, Γεωργία Κυριάκη, Αλέκα Τζούρου κ.α.
Ενώ αναμένεται σήμερα στο περίπτερο του δήμου Πάργας, να βρεθεί και ο δήμαρχος, Αντώνης Νάστας.
Σήμερα, στο περίπτερο του δήμου Πάργας, παρευρίσκονταν ο Αντιδήμαρχος Πάργας κ.Τσούρος , η πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής κ.Βλάσση καθώς και άλλα μέλη της Τουριστικής Επιτροπής.
Η ισχύς εν τη ενώσει για τον δήμο Πάργας…

Πηγή: Αναδημοσίευση από το blog   prevezabest.

Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014

Ο Δήμος Πάργας στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Philoxenia 2014.

    Στο πλαίσιο της πολιτικής εξωστρέφειας και των συστηματικών προσπαθειών για ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή ο Δήμος Πάργας, σε μια κοινή προσπάθεια φορέων, συλλόγων, επιχειρήσεων της περιοχής , θα συμμετάσχει στην 30 η Διεθνή Τουριστική Έκθεση PHILOXENIA 2014 που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στον Εκθεσιακό χώρο της HELEXPO από 13 έως 16 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης& Προβολής του Δήμου Πάργας , η φετινή συμμετοχή , φιλοδοξεί να δώσει μια νέα ώθηση στον Τουρισμό της περιοχής αναδεικνύοντας και προβάλλοντας όλα τα
στοιχεία του τόπου ιστορικά ,πολιτιστικά , φυσικό περιβάλλον, υποδομές, τοπικά προϊόντα. Στόχος , η καθιέρωση του Δήμου Πάργας ως του πιο ελκυστικού προορισμού της Βορειοδυτικής Ελλάδας. Εγγύηση για τη δυναμική παρουσία του Δήμου Πάργας αποτελούν οι συντονισμένες προωθητικές ενέργειες αλλά και η ανταπόκριση των επιχειρήσεων. Όσοι επιθυμούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την παρουσία του Δήμου Πάργας στην Έκθεση να επικοινωνήσουν στο τηλ. : 2684360301 και στο email info@dimospargas.gr.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  parganews.com.

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2014

Πληρώνει ο Δήμος Πάργας τις «συμφωνίες στα λόγια».

   Στα τέλη Σεπτεμβρίου, έφτασε στα γραφεία του Δήμου Πάργας, απόφαση του Ειρηνοδικείου Πρέβεζας, με την οποία καταδικάζεται ο Δήμος να καταβάλει σε ιδιώτη, το ποσό των 14.600 ευρώ, με προσωρινά εκτελεστό ποσό 6.000 ευρώ.
Πρόκειται για μία αρκετά συχνή περίπτωση στο Δήμο Πάργας, από παλαιότερα έργα, τα οποία είχαν συμφωνηθεί στα λόγια, εκτελέστηκαν, και οι ιδιώτες προσέφυγαν στα δικαστήρια για να τα πληρωθούν.
Στην παραπάνω περίπτωση, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Πάργας, Αντώνης Νάστας, σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία είναι ο ίδιος Πρόεδρος, το δικαστήριο δέχεται ότι οι προφορικές συμβάσεις που συνάφθηκαν με τον ανωτέρω ιδιώτη είναι άκυρες, πλην όμως, ο Δήμος ωφελήθηκε κατά το ανωτέρω ποσό, αφού τα έργα εκτελέσθηκαν και παραδόθηκαν.
Ο Δήμαρχος και οι σύμβουλοί του «ψάχθηκαν» στο αρχείο του Δήμου Πάργας, ωστόσο δεν βρέθηκαν κάποια έγγραφα που να στοιχειοθετούν ανατροπή, σε περίπτωση έφεσης στην πρωτόδικη απόφαση.
Γι' αυτό και ο Δήμος Πάργας θα αναγκαστεί να καταβάλει τα χρήματα ή ένα μέρος τους και δε θα προσφύγει στα δικαστήρια.
Είναι αυτό που λέμε ότι οι «συμφωνίες στα λόγια» πληρώνονται...
Π.Τ.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   atpreveza.gr.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014

Αγύριστο Κεφάλι: Παρουσίαση του βιβλίου για τον Αλκη Αλκαίο.

     Μια πολύ καλή πρωτοβουλία της Δημόσιας Βιβλιοθήκης και της Πολιτιστικής Ομάδας ΣΕΠΕ Φθιώτιδας και των εκδόσεων Λιβάνη να παρουσιάσουν το βιβλίο για τον Άλκη Αλκαίο.Παρών και ο Μίλτος Πασχαλίδης που μας κράτησε συντροφιά με τραγούδια που του είχε γράψει ο Αλκαίος. Πριν πάρει το λόγο με τα τραγούδια ο Πασχαλίδης, παρακολουθήσαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τον μουσικοσυνθέτη.
Αλκης Αλκαίος
Ο Άλκης Αλκαίος (Κοκκινιά Φιλιατών, 1949 – Αθήνα, 2012) ήταν ποιητής και στιχουργός. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βαγγέλης Λιάρος. Πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου 2012, σε ηλικία 63 ετών, από καρκίνο.Σχετικά με την καταγωγή του ο ίδιος αναφέρει σε επιστολή του προς το Σύλλογο Παργινών Αθήνας: «Στους φίλους μου καλλιτέχνες, όταν με ρωτούν για την καταγωγή μου, απαντώ ότι ο μεν Βαγγέλης [Λιάρος] είναι γέννημα Κοκκινιώτης και θρέμμα Παργινός, ο δε Άλκης [Αλκαίος] είναι γέννημα και θρέμμα Παργινός. Την Πάργα άλλωστε “περιέχουν” όλα μου τα τραγούδια κι ας είναι μόνο ένα απ’ αυτά που την αναφέρει ρητά (είναι η “Άνοιξη της Πάργας”) γιατί επί 45 χρόνια απ’ αυτήν φεύγω και σ’ αυτήν επιστρέφω κάθε καλοκαίρι. Γιατί η Πάργα μας είναι η νιότη μου, ο έρωτάς μου, το ταξίδι μου και η Ιθάκη μου».
Κατά τη διάρκεια της ζωής του έγραψε πλήθος ποιημάτων και γνωστών τραγουδιών όπως το Ερωτικό (Με μια πιρόγα). Βασικός του συνεργάτης υπήρξε ο μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Νότης Μαυρουδής, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σωκράτης Μάλαμας, Μίλτος Πασχαλίδης και Μάριος Τόκας.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  hellasallnews.eu.

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Στη Λαμία σήμερα ο Μίλτος Πασχαλίδης για το φίλο του Άλκη Αλκαίο.

    Η Δημόσια κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, η Πολιτιστική Ομάδα ΣΕΠΕ Φθιώτιδας και οι εκδόσεις Λιβάνη σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου σήμερα Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, στις 8:00 προλογίζει η Κατερίνα Δουβλέκα για τον Άλκη Αλκαίο συνομιλούν ο Μίλτος Πασχαλίδης και ο Νίκος Παπαγεωργίου

Αλκης Αλκαίος

Ο Άλκης Αλκαίος (Κοκκινιά Φιλιατών, 1949 – Αθήνα, 2012) ήταν ποιητής και στιχουργός. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βαγγέλης Λιάρος. Πέθανε στις 10 Δεκεμβρίου 2012, σε ηλικία 63 ετών, από καρκίνο.Σχετικά με την καταγωγή του ο ίδιος αναφέρει σε επιστολή του προς το Σύλλογο Παργινών Αθήνας: «Στους φίλους μου καλλιτέχνες, όταν με ρωτούν για την καταγωγή μου, απαντώ ότι ο μεν Βαγγέλης [Λιάρος] είναι γέννημα Κοκκινιώτης και θρέμμα Παργινός, ο δε Άλκης [Αλκαίος] είναι γέννημα και θρέμμα Παργινός. Την Πάργα άλλωστε “περιέχουν” όλα μου τα τραγούδια κι ας είναι μόνο ένα απ’ αυτά που την αναφέρει ρητά (είναι η “Άνοιξη της Πάργας”) γιατί επί 45 χρόνια απ’ αυτήν φεύγω και σ’ αυτήν επιστρέφω κάθε καλοκαίρι. Γιατί η Πάργα μας είναι η νιότη μου, ο έρωτάς μου, το ταξίδι μου και η Ιθάκη μου».

Κατά τη διάρκεια της ζωής του έγραψε πλήθος ποιημάτων και γνωστών τραγουδιών όπως το Ερωτικό (Με μια πιρόγα). Βασικός του συνεργάτης υπήρξε ο μουσικοσυνθέτης Θάνος Μικρούτσικος. Συνεργάστηκε με καλλιτέχνες όπως οι Νότης Μαυρουδής, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σωκράτης Μάλαμας, Μίλτος Πασχαλίδης και Μάριος Τόκας.
lamiareport.gr
Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα cabarelamias.gr.

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Παραλία Βάλτος στην Πάργα: Η κορυφαία επιλογή για surfing στην Ελλάδα!!!

   Παραλία Βάλτος στην Πάργα. Είναι η κορυφαία επιλογή για surfing στην Ελλάδα. Όσοι ασχολούνται με το σπορ την αποκαλούν Μέκκα του αθλήματος. Έχει το πιο γνωστό ελληνικό κύμα. Κάθε χρόνο βρίσκεται στην πεντάδα των καλύτερων κυμάτων της Μεσογείου. Μεγάλα ξένα περιοδικά με εκτενή αφιερώματα ανακαλύπτουν μια άλλη… Χαβάη στο Ιόνιο Πέλαγος.Στο Βάλτο τα νερά της θάλασσας είναι ρηχά και όταν σπάει το κύμα, τα απόνερα σε βγάζουν μέχρι την ακτή. Με καλή ισορροπία στην σανίδα, λυγισμένα πόδια και ανοιχτά τα χέρια, απολαμβάνεις μια συναρπαστική εμπειρία στα κύματα. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα του αθλήματος, εξηγεί ο κ. Παπανδρέου.  Ο κοσμοπολίτικος αέρας της Πάργας, έρχεται από το 1959, τότε που τα στελέχη της διεθνούς τουριστικής βιομηχανίας club Mediteranne την ανακάλυψαν και δημιούργησαν εκεί, ένα από τα πρώτα club σε όλο τον κόσμο.  Για την επιλογή τους υπάρχουν σημαντικοί λόγοι. Κάθε γωνιά της Πάργας είναι και μία μικρή αποκάλυψη.  Με την πρώτη ματιά έχεις την αίσθηση ότι κάποιο νησάκι εγκατέλειψε το αγκυροβόλιο του στο Πέλαγος και κάθισε για πάντα στην ακτή.  Η Πάργα είναι μία «νησιωτική» πολιτεία, κτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από ένα μικρό κόλπο. Το ψηλότερο σημείο του οικισμού της βρίσκεται σε υψόμετρο 139 μέτρων. Ο τόπος που είναι γεμάτος ζωντάνια έχει εξαίρετο φυσικό κάλλος, έχει ιστορία, παράδοση και πολιτισμό.  Η Πάργα προσφέρεται για τους λάτρεις της πεζοπορίας. Ιδανικές διαδρομές είναι ο ενετικός ελαιώνας, οι γύρω λόφοι και οι ακτές.


Πηγή: Αναδημοσίευση από το blog  epirusgate.

Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Πρόσκληση σε αγώνα μπάσκετ στην Πάργα.

   Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε και εσείς τον πρώτο αγώνα προετοιμασίας που θα δώσει η ομάδα μας για την σεζόν 2014-2015 με νέο υλικό.. εναντίον του Α.Ο Θεσπρωτικού. Η παρουσία σας θα είναι πολύ σημαντική. Την Κυριακή και ώρα 17.00 στο Κλειστό Γυμναστήριο Πάργας.


Πηγή: Αναδημοσίευση από σελίδα στο Φέιςμπουκ.

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

Ιωάννα Δεσύλλα, από την Πάργα. Πρωταθλήτρια και στο μόντελινγκ, παράλληλα με το ταπί του τάε κβον ντο.

Από Ανδρέας Αλεξίου στις 31 Οκτωβρίου 2014
     Ασχολείται μόλις τρεις μήνες με τον χώρο της μόδας και ήδη έχει πρωταγωνιστήσει σε καμπάνια εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ενώ σε πρόσφατο διαγωνισμό στην Ισπανία αναδείχτηκε το πιο υποσχόμενο πρόσωπο του μόντελινγκ. Αλλη μία διάκριση για τη 16χρονη Ιωάννα Δεσύλλα, αφού ήδη κατέχει τον τίτλο της δεύτερης καλύτερης αθλήτριας του τάε κβον ντο στην Ευρώπη
Αν και οι αθλήτριες σε ένα τόσο δυναμικό σπορ όπως το τάε κβον ντο δεν φημίζονται για τη θηλυκότητά τους, οι φίνες αέρινες κινήσεις της 16χρονης Ιωάννας Δεσύλλα με την ψηλόλιγνη κορμοστασιά καταρρίπτουν το κλισέ που θέλει τον αθλητισμό και το μόντελινγκ να είναι κόντρα δραστηριότητες. Ενώ ασχολείται εδώ και χρόνια με το τάε κβον ντο, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο της καλύτερης αθλήτριας στην Ελλάδα και της δεύτερης καλύτερης στην Ευρώπη, το νεαρό κορίτσι ποζάρει με χάρη και φυσικότητα στον φωτογραφικό φακό και γίνεται η ίδια ζωντανό παράδειγμα της φράσης «γεννημένο μοντέλο». «Η θηλυκή υπόσταση δεν είναι ξένη φύση στις αθλήτριες. Ισα-ίσα που πολλές φορές υποστηρίζεται με τον καλύτερο τρόπο χωρίς υπερβολές. Γι” αυτό και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερο να κυκλοφορούν περιποιημένα κορίτσια στα κουλουάρ, στα τερέν και τα ταπί», λέει η Ιωάννα και συμπληρώνει: «Η φιλοσοφία του αθλητισμού, βέβαια, απέχει χιλιόμετρα από αυτήν του μόντελινγκ, αλλά εγώ έχω βρει τη χρυσή τομή ακροβατώντας ανάμεσα στους δύο ρόλους. Οταν έχεις περάσει από τους αθλητικούς χώρους μαθαίνεις να πειθαρχείς και να επιμένεις επιδιώκοντας το καλύτερο αποτέλεσμα».

Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

Συμμετοχή της Πάργας στον αγώνας ορεινού τρεξίματος Νικιάνας Λευκάδας.

  Αρκετοί ήταν οι αθλητές από την Πάργα που συμμετείχαν στον αγώνα ορεινού τρεξίματος Νικιάνας στη Λευκάδα. Η συμμέτοχες αφορούσαν και τις δυο διαδρομές 22 και 5 χιλιόμετρα και είχαμε αρκετές επιτυχίες. Συγχαρητήρια σε όλους τους αγωνιζόμενους να είναι  πάντα γεροί και μας κάνουν περήφανους και σε άλλους αγώνες.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο αγώνας 
ορεινού τρεξίματος Νικιάνας.
    Μαγεύτηκαν από την ομορφιά του τοπίου οι 164 δρομείς!
Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Νοεμβρίου ο αγώνας ορεινού τρεξίματος “1st Trail Running” που διοργάνωσε ο δραστήριος Σύλλογος Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Λευκάδας “Φίλανδρος”. Ο αγώνας αποτελούνταν από δυο διαδρομές, αυτή των 22 χιλιομέτρων και την διαδρομή των 5 χιλιομέτρων.
Ο αγώνας διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή της Νικιάνας και ιδιαίτερα στο βουνό των Σκάρων, όπου υπάρχει ένα από τα σπανιότερα δρυοδάση. Σκοπός του αγώνα ήταν η ευρύτερη ανάδειξη του σπάνιου αυτού δρυοδάσους και η προστασία του από διάφορες παράνομες χρήσεις και παρεμβάσεις καθώς και η αφύπνιση της πολιτείας για την προστασία του.

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Σε κατάληψη το Δέσκειο Πάργας.

Καταλήψεις σχολικών μονάδων.

Το σχολείο μας τελεί υπό κατάληψη .
    Σχετικά με τις καταλήψεις σχολικών μονάδων η διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μας έχει αποστείλει το παρακάτω έγγραφο.
ΘΕΜΑ: «Καταλήψεις σχολικών μονάδων»
Με αφορμή το γεγονός της κατάληψης σχολικών μονάδων από μαθητές και τα προβλήματα που δημιουργούνται εξ αιτίας αυτών, τόσο με καταστροφές σε υλικό και εγκαταστάσεις που υπάρχουν στα σχολεία και που αποτελούν Δημόσια περιουσία, όσο και  με την υστέρηση του διδακτικού έργου των σχολικών μονάδων,  κρίνεται απαραίτητη η επισήμανση των συνεπειών από τις καταλήψεις αυτές, οι οποίες ανάγονται σε ευθύνες ποινικές και αστικές των υπευθύνων, αλλά και συνέπειες διοικητικές – εκπαιδευτικές για την αναπλήρωση των χαμένων διδακτικών ωρών.
Α) Ποινική ευθύνη.
1. Μαθητών: Σύμφωνα με τα άρθρα 189 και 334 §3 του Ποινικού Κώδικα οι καταλήψεις σχολείων, δηλαδή η παράνομη είσοδος και η παρά τη θέληση της υπηρεσίας παραμονή καθώς και η ομαδική εισβολή σε αυτά, που συνεπάγονται διακοπή των μαθημάτων, δηλαδή διακοπή και διατάραξη της ομαλής λειτουργίας της δημοσίας υπηρεσίας, , αποτελούν ποινικά αδικήματα που διώκονται αυτεπαγγέλτως.   2. Γονέων: Επειδή η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών είναι ανήλικοι, οι γονείς τους και όσοι έχουν την επιμέλεια τους, που παραλείπουν να τους εμποδίσουν από την τέλεση των αξιοποίνων πράξεων των «καταλήψεων», τιμωρούνται κατά το άρθρο 360 του Ποινικού Κώδικα περί παραμελήσεως εποπτείας ανηλίκου.

Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2014

Ο Νίκος Βέκιος στον Αχέρωντα Καναλακίου.

   Με την σημερινή αποτυχία της ομάδας του Αχέρωντα (έχασε 1-0) από την Ένωση Πρέβεζας η διοίκηση της ομάδας του Αχέρωντα απομάκρυνε από τον πάγκο της ομάδας τον Μουρούτη  και προσέλαβε τον περσινό προπονητή που κατέκτησε το πρωτάθλημα και οδήγησε την ομάδα στα μπαράζ ανόδου Νίκο Βέκιο μετά την συμφωνία ο Αχέρων Καναλακίου  εξέδωσε ανακοίνωση
Δείτε την ανακοίνωση
«Το Δ.Σ. του ΠΑΣ Αχέρων Καναλακίου ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον προπονητή κ. Νίκο Βέκιο ο οποίος θα συνεργαστεί με τον κ. Τάκη Ντούρο. Τους ευχόμαστε καλή συνεργασία και κάθε επιτυχία στο έργο τους».

Πηγή: Αναδημοσίευση από το blog  srortanthoussa.

Σάββατο, 1 Νοεμβρίου 2014

Καλό σας μήνα απο την Πάργα.

   Πάει πέρασε και ο Οκτώβριος γύρισε η ώρα πίσω, μπήκαμε στο μήνα του Πολυτεχνείου και στον τελευταίο του φθινοπώρου. Ένας μήνα δύσκολος με οικονομικά προβλήματα για όλοι την Ελλάδα. Η μέρα φεύγει από της πέντε, αλλά η ζέστη δεν λέει να πέσει 20 βαθμούς και σήμερα στην Πάργα. Σαν καλοκαίρι είναι ακόμα και μπάνια κάνουν ακόμα αρκετοί.
Καλό σας μήνα, και να είσαστε καλά.