Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Καθαρισμός στο Βάλτο Πάργας, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2015.

    Γνωρίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί συνεχή αγώνα και προσπάθεια απ’ όλους, το Ξενοδοχείο Parga Beach Resort σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) και το Δέσκειο Γυμνάσιο Πάργας, τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015, συμμετείχε στον καθαρισμό της ακτής στο Βάλτο της Πάργας, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2015 που ξεκίνησε 19 Σεπτεμβρίου 2015 και ολοκληρώνεται 19 Οκτωβρίου 2015 (μήνας δράσης για το θαλάσσιο περιβάλλον).
Η πρωτοβουλία αυτή που συντονίζει η HELMEPA πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Αμερικανικό ΜΚΟ Ocean Conservancy. Στόχος της είναι να αναδείξει το σημαντικό πρόβλημα της ρύπανσης ακτών και θαλασσών με απορρίμματα και την άμεση ανάγκη για μια πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά απ’ όλους.


Στον καθαρισμό έλαβαν μέρος 30 μαθητές του Γυμνασίου, οι οποίοι προσπάθησαν να συμβάλλουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος καταγράφοντας τα απορρίμματα που συνέλλεξαν και προσφέροντας έτσι πολύτιμα επιστημονικά στοιχεία για τις ποσότητες, τα είδη και την προέλευσή τους. Τα στοιχεία αυτά επεξεργάστηκαν από τη HELMEPA και προωθήθηκαν στους αρμόδιους εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και στο Ocean Conservancy για περαιτέρω αξιοποίηση.
Τα παιδιά για άλλη μια φορά μας πέρασαν το μήνυμά τους: « Ας βάλουμε λοιπόν όλοι ένα χεράκι να καθαρίσουμε τον τόπο μας βελτιώνοντας έτσι μόνοι μας την ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά μας!» και παράλληλα το Parga Beach Resort απέδειξε για άλλη μια φορά έμπρακτα την εφαρμογή πολιτικής κοινωνικής ευθύνης και προστασίας περιβάλλοντος με την συμμετοχή του σε τέτοιου είδους δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τους μαθητές του Δέσκειου Γυμνασίου Πάργας, τον Γυμνασιάρχη κο Σπύρο Νούση και τους καθηγητές και τους συγχαίρουμε για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση που επιδεικνύουν.


Voluntary World Coastal Cleanup 2015 / Month of Action for Marine Environment.
Knowing that the protection of the environment requires constant struggle and effort by all of us, the Parga Beach Resort in collaboration with the Hellenic Marine Environment Protection Association (HELMEPA) and Deskio Gymnasium of Parga, on Monday, 28th of September of 2015, contributed on the cleansing of Valtos coast at Parga, within the Voluntary World Coastal Cleanup 2015, which started at 29th of September of 2015 and ends at 19th of October of 2015 (month of action for the marine environment).
This initiative is coordinated by HELMEPA performed globally by the American NGO Ocean Conservancy. It aims to highlight the major problem of coastal and marine pollution with waste and the immediate need for a more environmentally responsible behavior by all.
At the coastal cleanup, 30 students of the Gymnasium took part, who tried to effectively address the problem by recording the waste they collected and thus providing valuable scientific data on the quantities, types and origin. These data were processed by HELMEPA and forwarded to the relevant national, European and international agencies and the Ocean Conservancy to further exploitation.
The students once more passed their message: "Let's put all one hand to clean our place thereby improving on our own the quality of life and our everyday lives!" While the Parga Beach Resort has demonstrated once again the practice of a policy of social responsibility and the environmental protection with participation in such environmental awareness actions.
We thank once again the students of Deskio Gymnasium of Parga, the headmaster Mr. Spyros Nousi and the teachers and we congratulate them for the environmental awareness they demonstrate.

Παγκόσμιος Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτών 2015 / Μήνας Δράσης για το Θαλάσσιο Περιβάλλον.


Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  Parga beach resort στο Φέισμπουκ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: