Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

Έγκριση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων στις Δημοτικές Κοινότητες α) Δ.Κ Καναλλακίου & β) Δ.Κ Πάργας.

Απόσπασμα από το πρακτικό της, με αριθμό 21/2015, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας.
...Προκειμένου να οργανώσουμε δύο Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις μία στην πρωτεύουσα του Δήμου μας το Καναλλάκι, και μία στην ιστορική πρωτεύουσα του Δήμου την Πάργα, πρέπει να εξασφαλίσουμε τις απαιτούμενες πιστώσεις για τον σκοπό αυτό, και να τις ψηφίσουμε.
Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ.3, του Ν.3463/2006. οι δαπάνες για Πολιτιστικές, αθλητικές, κα κοινωνικές εκδηλώσεις, εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στους κωδικούς αριθμούς της στήλης των εξόδων του Πρ/σμού οικ. Έτους 2015,  Δήμου Πάργας υπάρχουν για τον σκοπό αυτό εγγραφές :
1) ΚΑ 00-6433.015 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημοτικής Ενότητας Φαναρίου, ποσόν 7.500 ευρώ.
2) ΚΑ 00-6433.016 Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δημοτικής Ενότητας Πάργας, ποσόν 7.500 ευρώ.
Συνολικά υπάρχουν διαθέσιμες εγγραφές για πολιτιστικές εκδηλώσεις  ποσού 11.900 ευρώ...
Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση εδώ.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα diavgeia.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: