Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2016

Δήμος Πάργας, προμήθεια σημάτων και ειδών οδικής κυκλοφορίας.

Αποφασίζουμε
   Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ 15.000,00 € σε βάρος του 10 - 7135.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την Προμήθεια σημάτων και ειδών οδικής ( Χρηματικό Υπόλοιπο 2015 - ΣΑΤΑ - Έκτακτα Ειδικευένα ).
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη ύψουςδεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00) € υπάρχει πίστωση στον 10 - 7135.002 του προϋπολογισμου, Καταχωρήθηκε με α/α Α /221 στο Μητρώο Δεσμεύσεων .
Ο Δήμαρχος
Νάστας Αντώνιος 

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα diavgeia.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: