Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Α.Δ.Σ για καθορισμό ωραρίου διέλευσης οχημάτων στην Χ.Ζ.Λ. Πάργας.

...Αποφασίζει ( ομόφωνα )
  Καθορίζει το ωράριο διέλ ευσης οχημάτων ( οχήματα έως 3 , 5 τόνους ) στην Χ.Ζ.Λ. Πάργας καθημερινά από την 06.00 πρωίας έως 09.00 π.μ. προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή τροφοδοσία των εμπορικών καταστημάτων τα οποία βρίσκονται στην Χ.Ζ.Λ. Πάργας , η λε ιτουργία του λιμένα της Πάργας και να μην δημιουργείται πρόβλημα στην κυκλοφορία των πεζών και των επισκεπτών της Πάργας . Εξαιρούνται τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ασθενοφόρα - πυροσβεστικά οχήματα – απορριμματοφόρα κ.λπ) . Η παρούσα ισχύει μέχρ ι ανακλήσεως της με νέα απόφαση Δ.Σ. Η π α ρούσα απόφαση αυτή έλαβε α/α 72 /2017...

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  diavgeia.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: