Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Παρασκευή, 4 Αυγούστου 2017

Κυκλοφοριακή ρύθμιση επί των οδών Ρήγα Φεραίου και Αθανασίου Δέσκα στη Δ.Κ Πάργας και παραλίας Λούτσας.

...ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
    Α. Εγκρίνει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στη Δ.Κ.Πάργας στις οδούς Ρήγα Φεραίου, Αθανασίου Δέσκα κα ι Αγίου Αθανασίου ως εξής: Απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και στάθμευση φορτηγών, τροχόσπιτων και γενικά μεγάλων οχημάτων πάνω από 3 1 / 2 τόνους από τις 10 :00 π.μ. έως τις 03:00 π.μ. και επιτρέπεται η διέλευση και προσωρινή στάθμευση των οχημάτων τροφοδοσίας μέχρι τ ις 10:30 π.μ.
   Β . Εγκρίνει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους υφιστάμενους κεντρικούς δρόμους της παραλίας Λούτσας της Τ.Κ. Λούτσας ως εξής: Απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και στάθμευση φορτηγών, τροχόσπιτων και γενικά μεγάλων οχημάτων πάνω από 3 1 / 2 τόνους από τις 11 :00 π.μ. έως τις 08 :00 μ .μ. και επιτρέπεται η διέλευση και προσωρινή στάθμευση των οχημάτων τροφοδοσίας μέχρι τ ις 10:30 π.μ.
   Γ . Εγκρίνει την εκπόνηση Συγκοινωνιακής Μελέτης γ ια τις οδούς Ρήγα Φ εραίου, Αθανασίου Δέσκα κα ι Αγίου Αθανασίου στη Δ.Κ. Πάργας και τους υφιστάμενους κεντρικούς δρόμους της παραλίας Λούτσας στην Τ.Κ.Λούτσας. Τα μέλη της ελάσσονος αντιπολίτευσης ψήφισαν «παρών». Τα μέλη της μείζονος αντιπολίτευσης ψήφισαν θετικά για το θέμα της τροφοδοσίας και την εκπόνηση της Συγκοινωνιακής Μελέτης...

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  et.diavgeia.gov.gr.
Φωτογραφία αρχείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: