Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012

Ύδρευση με... τηλεκοντρόλ στην Πάργα.

   Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ανδρέα Ανδρεαδάκη, ο έλεγχος των διαρροών του δικτύου ύδρευσης στη Δ.Ε. Πάργας, του Δήμου Πάργας, εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 2, του επιχειρησιακού προγράμματος «Περιβάλλον-Αειφόρος ανάπτυξη». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΕΣΠΑ και αφορά στην περίπτωση της Πάργας, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης. Πρακτικά αυτό σημαίνει, πως εφόσον γίνουν αυτές οι αλλαγές στο σύστημα ύδρευσης της Πάργας, τα κατά καιρούς προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει η πόλη στο συγκεκριμένο κομμάτι θα ξεπεραστούν μια και καλή. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου ανέρχεται στις 800.000 ευρώ και το χρονοδιάγραμμα είναι 11 μήνες, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει. Το φυσικό αντικείμενο της πράξης του έργου, σύμφωνα με την απόφαση που έχει εκδώσει το ΥΠΕΚΑ, περιλαμβάνει:

-Σύστημα τηλεμετρίας και έλεγχου διαρροών που θα καλύπτει το δίκτυο ύδρευσης στη Δημοτική Ενότητα Πάργας του Δήμου Πάργας και συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες Πάργας, Ανθούσας και Αγιάς.
-Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία σταθμών μέτρησης-τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού παροχής και στάθμης στις γεωτρήσεις, τις δεξαμενές και τα αντλιοστάσια για το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και σταθμών μέτρησης -τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού παροχής και πίεσης στο εσωτερικό δίκτυο διανομής της Δημοτικής Ενότητας Πάργας. Θα εγκατασταθούν συνολικά 28 ΤΣΕ (Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου) στο εξωτερικό υδραγωγείο και στο εσωτερικό δίκτυο διανομής ως ακολούθως:
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία οκτώ (8) Τοπικών Σταθμών
Ελέγχου Δεξαμενών (ΤΣΕ Δεξαμενών).
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων (4) Τοπικών Σταθμών
Ελέγχου Γεωτρήσεων (ΤΣΕ Γεωτρήσεων).
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών (3) Τοπικών Σταθμών
Ελέγχου Αντλιοστασίων (ΤΣΕ Αντλιοστασίων).
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) Τοπικού Σταθμού
Ελέγχου ενισχυτικού booster (ΤΣΕ booster).
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δεκαπέντε (15) Τοπικών
Σταθμών Ελέγχου Δικτύου (ΤΣΕ Δικτύου).
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα (10) Τοπικών Σταθμών
Ελέγχου Ποιότητας (ΤΣΕ ποιότητας)
Σημειώνεται ότι σε ορισμένους από τους 28 ΤΣΕ συνυπάρχουν στον ίδιο ΤΣΕ περισσότερες κατηγορίες εγκαταστάσεων.
- Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με εξοπλισμό τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού (SCADA), λογισμικό συστήματος, λογισμικό εφαρμογών και διαχείρισης επικοινωνιών των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου εξωτερικού υδραγωγείου και εσωτερικού δικτύου διανομής.
- Εκπαίδευση - τεκμηρίωση
- Υποστήριξη – Συντήρηση συστήματος.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα, atpreveza.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: