Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Η απόφαση του Στράτου Ιωάννου για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές – Τι ισχύει για την Πάργα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πρέβεζας, κ. Στράτος Ιωάννου εξέδωσε την παρακάτω απόφαση, για τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές.

Η απόφαση έχει ως εξής:
«Εγκρίνουμε την προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές (εκτός από αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του Ν.4177/2013) ως ακολούθως:
• Για τη Δημοτική Ενότητα Πάργας, την Τοπική Κοινότητα Αμμουδιάς και την Τοπική Κοινότητα Λούτσας του Δήμου Πάργας, την Τοπική Κοινότητα Λυγιάς, την Τοπική Κοινότητα Βράχου και την Τοπική Κοινότητα Μύτικα του Δήμου Πρέβεζας, από 1η Απριλίου έως και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
• Για το παραδοσιακό τμήμα της πόλης Πρέβεζας της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας (ιστορικό κέντρο) όπως αυτό ορίζεται στο ΠΔ39/1989, από 1η Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
• Για την Τοπική Κοινότητα Καναλίου του Δήμου Πρέβεζας από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
• Για τα εμπορικά καταστήματα που βρίσκονται εκατέρωθεν των εθνικών οδών 21ης ΕΟ Πρέβεζας –Ιωαννίνων (όρια νομού), Ε.Ο. Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας (όρια νομού), το Ενωτικό τμήμα ΕΟ Πρέβεζας- Ηγουμενίτσας και 21ης ΕΟ (από κόμβο Φραξύλα έως κόμβο Λιμποχωβίτη) και το τμήμα Γέφυρα Καλογήρου-Άρτα (όρια νομού) της ΕΟ Ιωαννίνων-Αντιρρίου, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
Το πλαίσιο ωραρίου εργασίας των παραπάνω καταστημάτων καθορίζεται από 11.00 έως ώρα 20.00.
Κατά τα λοιπά ισχύει η παρ2α,β,γ του άρθρου 16 του Ν.4177/2013 καθώς και τα ειδικώς οριζόμενα για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν.1892/1990(Α101) και στο άρθρο 14 του Ν. 2194/1994(Α34).
Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως, με απόφαση που εκδίδεται το μήνα Ιανουάριο και πρώτη εφαρμογή αναθεωρήσεως τον Ιανουάριο του 2015. Σε περίπτωση μη έκδοσης νέας απόφασης, θεωρείται ότι ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση.
Προηγούμενες αποφάσεις που αφορούν το ωράριο και τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές σε τουριστικές ζώνες, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν.2224/1994, παραμένουν σε ισχύ.
Με την εν λόγω απόφαση δεν θίγονται εργασιακά ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία».

Πηγή: Αναδημοσίευση από parganews.comatpreveza.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: