Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Έγκριση 3ου Α.Π.Ε.Αποχέτευση Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών Δήμου Πάργας.

...1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
   Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης Δημοτικών Διαμερισμάτων συνολικού μήκους 44.900,00 μ περίπου, από αγωγούς PVC σειρά 41 διατομών Φ 200, Φ 250, Φ 315, Φ 355, Φ 400, και πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς, διατομών Φ 63, Φ 90, Φ 110 ,Φ 14 Φ 200 Φ 255, Φ 250, Φ 280, Φ 315 και Φ355 για την αποχέτευση των διαμερισμάτων Αγίας Κυριακής, Λύχνου Βάλτου, Ανθούσας, Τρίκορφου και Αγιάς, μετά των απαραίτητων φρεατίων επισκέψεως , συμβολής κ.λ.π. Επίσης περιλαμβάνεται η κατασκευή 15 αντλιοστασίων με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό καθώς και η κατασκευή 14 μικρών αντλιοστασίων...
Διαβάστε το απόσπασμα από το πρακτικό της, με αριθμό 20/2014, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας εδώ.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα diavgeia.gov.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: