Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

Προκήρυξη διαγωνισμού για ναυαγοσώστες στην Πάργα.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

   Ο Δήμαρχος Πάργας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη πρόσφορα για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πάργας.
1.    Παραλία Λούτσας Δυο(2) θέσεις
2.    Παραλία Βάλτου Δυο(2) θέσεις
3.    Παραλία Αμμουδιάς Μία(1) θέση
4.    Παραλία Λύχνος Μία(1) θέση
   Συμφώνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεση της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού Εβδομήντα χιλιάδων (70000) ευρώ με το Φ.Π.Α.
   Ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού ορίζετε η 16/6/2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα έναρξης 09.30 πμ ώρα λήξης 10.00 π.μ στα γραφεία της  έδρας του Δήμου, Αχέροντος 29 Καναλάκι. Σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού αυτός θα διεξαχθεί στις 20-6-2011, ημέρα Δευτέρα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
   Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
   Η εγγύηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1400 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Πάργας (2% του συνολικού προϋπολογισμού).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2684029215, Αρμόδια υπάλληλος: Λαμπρούση Β.)

Ο Δήμαρχος
Λιόλιος Αθανάσιος

Αναδημοσίευση από τη σελίδα, et.diavgeia.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: