Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Διαγωνισμός, ναυαγοσωστικής κάλυψης παραλιών Δήμου Πάργας.

   Περιληπτική διακήρυξη μελέτης παροχής υπηρεσιών για την ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Πάργας για το έτος 2013, Ο Δήμαρχος Πάργας προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την τεχνοοικονομικά συμφερότερη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Πάργας και συγκεκριμένα των
1.    Παραλία Λούτσας Δύο (2) θέσεις (από όρια Δήμου Πάργας έως κατασκηνώσεις Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
2.    Παραλία Βάλτου Δύο (2) θέσεις
3.    Παραλία Αμμουδιάς Μία (1) θέση
4.    Παραλία Λύχνος Μία (1) θέση (από κάμπινγκ Α.Κυριάκη έως εστιατόριο Γ.Ντάνη)
Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού εβδομήντα χιλιάδων (70000) ευρώ με Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 27/5/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 09.30 π.μ ώρα λήξης 10.00 στα γραφεία της έδρας του Δήμου, Αχέροντος 29 Καναλάκι. Σε περίπτωση επαναληπτικού διαγωνισμού αυτός θα διεξαχθεί στις 31-5-2013, ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν άρτια εκτέλεση, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται σε 1400 ευρώ που θα απευθύνεται στο Δήμο Πάργας (2% του συνολικού προϋπολογισμού). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις ημέρες και ώρες (τηλέφωνο: 2684029215, αρμόδιοι υπάλληλοι: Λαμπρούση Β. –Μήτρου).
Ο Δήμαρχος
Λιόλιος Αθανάσιος.

Αναδημοσίευση από τη σελίδα  diavgeia.gov.gr/f/dimos_pargas.

Δεν υπάρχουν σχόλια: