Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

Δ. Πάργας πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης.

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης
(Άρθρο 75 του Ν.3852/2010).

        Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10-06-2013 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Εξέταση ένστασης και έγκριση κατακύρωσης διαγωνισμού του έργου  με τίτλο  «Παροχή Υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πάργας για το έτος 2013.
2.    Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εκτός οικισμού της Δ.Κ. Καναλλακίου.
3.    Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτων στη Δ.Ε.Πάργας.
4.    Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: Κατασκευή φρεατίων συλλογής ακαθάρτων σε κεντρικούς αγωγούς αποχέτευσης δημοτικών διαμερισμάτων δημοτικής ενότητας Πάργας.
5.    Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση  τροχήλατης καντίνας σε παραλίες του Δήμου Πάργας.
6.    Καθορισμός όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων σε παραλίες του Δήμου Πάργας.
7.    Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου: Αγροτική οδοποιία Δ.Κ.Πάργας
8.    Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου: Καθαρισμός ρεμάτων στις δημοτικές κοινότητες Πάργας και Καναλλακίου  και στην τοπική κοινότητα Αγιάς.
9.    Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στη Δ.Κ. Καναλλακίου.

Ο Δήμαρχος 
Λίολιος Αθανάσιος.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα   dimospargas.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: