Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της Πάργας.

   Στο Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πάργας της 14 Νοέμβριου, «…Μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, ο πρόεδρος του Δ.Σ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην κ. Ρίζου Ευτυχία εισηγήτρια του 2ου θέματος ο όποιος ανέφερε τα κάτωθι: Το Τ.Σ της Δημοτικής Κοινότητας Πάργας με την αριθ.35/2011  απόφαση του μας υπέβαλλε πρόταση για «Πλακοστρώσεις στο Ιστορικό Κέντρο Πάργας και την περιοχή Τουρκοπάζαρο». Για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει αρχικά να συνταχθεί από το τμήμα Τεχνικών έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου μας μελέτη για την «Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της Δημοτικής ενότητας Πάργας» και στην συνέχεια να προβούμε στην εκτέλεση του έργου.
Προτείνεται:
   Η σύνταξη μελέτης για «Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της Δημοτικής ενότητας Πάργας» ώστε να αναβαθμισθεί αισθητικά το ιστορικό κέντρο της Πάργας και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται από σκαψίματα κατά την διέλευση των δικτύων φωτισμού – ύδρευσης – αποχέτευσης – ΟΤΕ κ.λ.π.
…Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ, τις προτάσεις που κατατεθήκαν για συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και λαμβάνοντας υπόψη τις διάταξης …Αποφασίζει (Ομόφωνα).
   Την σύνταξη μελέτης για «Ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου της Δημοτικής ενότητας Πάργας» ώστε να αναβαθμισθεί αισθητικά το ιστορικό κέντρο της Πάργας και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται από σκαψίματα κατά την διέλευση των δικτύων φωτισμού – ύδρευσης – αποχέτευσης – ΟΤΕ κ.λ.π. Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό 270/2011

Αναδημοσίευση από τη σελίδα, diavgeia.gov.gr/f/dimos_pargas.

Δεν υπάρχουν σχόλια: