Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2013

Δήμος Πάργας, πρόσκληση οικονομικής επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
(Άρθρο 75 του Ν.3852/2010)

        Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 15-04-2013 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Απευθείας ανάθεση έργου: Αποκατάσταση βλαβών δικτύου αποχέτευσης στην οδό Αγ. Μαρίνας της Δημοτικής Ενότητας Πάργας.
2.    Καθορισμός τιμήματος παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, οδών, πλατειών και πεζοδρομίων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3.    Καθορισμός όρων διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στο Δήμο Πάργας.

4.    Έγκριση  πρακτικών του ανοιχτού διαγωνισμού για την πράξη: «Προμήθεια εξοπλισμού των τμημάτων ένταξης  (Τ.Ε.) των δημοτικών σχολείων του Δήμου Πάργας» και καθορισμός όρων-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών πρόχειρου διαγωνισμού για τα αδιάθετα πακέτα της ανωτέρω πράξης.
5.    Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: Κατασκευή τεχνικού (γέφυρα)  του έργου «Σύνδεση Καναλλακίου  με Ε.Ο.  Πρέβεζας –Ηγουμενίτσας.».
6.    Οριστική κατακύρωση αναδόχου για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ την υλοποίηση ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του έργου GREECE- ITALY 2007- 2013/ CONTEMPORARY ART IN THE CROSS- BORDER REGIONS OF GREECE AND ITALY- ADRION ART)» Υποέργο 1: Διαχείριση, Επικοινωνία και Προώθηση, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013
7.    Οριστική κατακύρωση αναδόχου για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ την υλοποίηση ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του έργου GREECE- ITALY 2007- 2013/ CONTEMPORARY ART IN THE CROSS- BORDER REGIONS OF GREECE AND ITALY- ADRION ART)» Υποέργο 2: Συλλογή και Ψηφιοποίηση Υλικού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013
8.    Οριστική κατακύρωση αναδόχου για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ την υλοποίηση ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του έργου / INNOVOIL (Implementation of an innovative protocol for the valorisation of extravirgin olive oil)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013
9.    Οριστική κατακύρωση αναδόχου για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ την υλοποίηση ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του έργου / Net.LAM (Network  of the Lower Adriatic Marinas)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013»
10.    Οριστική κατακύρωση αναδόχου για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ του έργου TALKING LANDS» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 -2013»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  dimospargas.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: