Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2014

Τα κάλαντα της Πάργας, σύμφωνα με τον Σαλβατώρ.

Αυτά είναι τα Παργινά κάλαντα πάλι σύμφωνα με τον Σαλβατώρ:

   Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει ,
οι ουρανοί αγάλλονται χαίρει η κτίσις όλη,
εντός σπηλαίου τίκτεται εν φάτνη , των αλόγων,
ο βασιλεύς και ποιητής και κύριος των όλων ,
σήμερον εορτάζομεν την γέννησιν Κυρίου 
και ας ακούσωμεν λοιπόν ρήσεις ευαγγελίου΄
οπόταν ήτο ο Χριστός νήπιον γεννημένον ,
άγγελος εις την συντροφιάν εφάνη των ποιμένων ,
όπου αυτοί εφύλαγον εκεί τα πρόβατά τους , 
και δόξα τους περιέλαμψε Θεού ολόγυρά τους ,
τον εν Τριάδι ψάλλουσι ,το δόξα εν υψίστοις ,
προ πάντων αξιώνεται η των ποιμένων πίστις .

Εκ της Περσίας ήλθασι τρεις μάγοι με τα δώρα 
λαμπρός αστήρ τους οδηγεί χωρίς να λείψη ώρα,
εμβήκαν εις την Βηθλεέμ με ποθόν ερωτούσι, 
που εγεννήθη ο Χριστός να παν να τον ευρούσι .
Στην Ιουδαίαν ήτανε τετράρχης ο Ηρώδης, 
ωχ την μανίαν την πολλήν έγινε θηριώδης. 


Κράζει τους μάγους και ρωτά που ο Χριστός γεννάται,
εν Βηθλεέμ ηξεύρομεν ως η γραφή διηγάται΄
τους είπε να πηγαίνετε και όπου τον ευρήτε ,
οπίσω να γυρίσετε ν' αρθήτε να μου πήτε 
για να πάει και αυτός να τονε προσκυνήσει ,
με δόλον ο μισόθεος για να τον αφανίσει.

Εμπήκανε στο σπήλαιο,βρίσκουν την Θεοτόκον ,
που βάστα στες αγκάλες της τον άγιόν της τόκον,
γονοκλινώς τον προσκυνούν και δώρα του χαρίζουν,
σμύρνα,χρυσόν και λίβανον,Θεόν τον ευφημίζουν.

Πλην άγγελος εξ ουρανού τους μάγους εμποδίζει,
άλλην οδό να πορευθούν εκεί τους διορίζει.

Μην βλέποντας ο βασιλεύς τους μάγους να γυρίσουν , 
πρόστεξεν εις Βηθλεέμ παιδί να μην αφήσουν, 
χιλιάδες δεκατέσσαρες έκοψε μιάν ημέρα,
θρήνον κλαυθμόν και οδυρμόν είχε κάθε μητέρα.

Και Γαβριήλ αρχάγγελος τον Ιωσήφ προστάζει,
εις Αίγυπτον να πορευθεί εκεί να ησυχάζει.
Ιδού όπου σας είπαμε μ΄όλην την προθυμίαν, 
του αφεντός μας του Χριστού ,
γέννησιν την αγίαν΄και σας καλονυχτίζουμε,
σύρτε να κοιμηθήτε και αύριο να ξυπνήσεται ν΄ομορφοστολιστήτε.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα parga-zozefina.
Φωτογραφία στην Πάργα από παλαιότερη χρονιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: