Ένα επώνυμο blog που γράφει και αναδημοσιεύει θέματα που αφορούν τον Καποδιστριακό Δήμο Πάργας. Oι αναρτήσεις του δεν αποτελούν υποχρεωτικά και άποψη του διαχειριστή
Για αναρτήσεις και διαφωνίες επώνυμα στη διεύθυνση tessas@freemail.gr

Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

249.965,97ευρώ για 140 μέρες θα δώσει ο Δήμος Πάργας για την αποκομιδής και την μεταφοράς των απορριμμάτων...

249.965,97ευρώ για 140 μέρες θα δώσει ο Δήμος Πάργας για την αποκομιδής και την μεταφοράς των απορριμμάτων από τα χωριά Αμμουδιά, Βαλανιδορράχη, Μεσοποτάμου και Λούτσας.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο με ψήφους (16) υπέρ και (10) ψήφους κατά σε σύνολο ( 26) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων, συμφωνεί με την εισήγηση του κ. Κασκάνη Νικόλαου Αντιδημάρχου Καθαριότητας, με την οποία τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης με ίδια μέσα της αποκομιδής και της μεταφοράς των απορριμμάτων και κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε Πάργας και στις Τ.Κ Αμμουδιάς, Βαλανιδορράχης , Μεσοποτάμου και Λούτσας, για χρονικό διάστημα (140 ημέρες). σεζόν (Μαΐου - Σεπτέμβριος 2015).
Την έγκριση προκήρυξης διενέργειας ανοικτού δημόσιου, διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και αξιολόγηση με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την ανάθεση της υπηρεσίας συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων, σε ιδιώτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.3979/16-06-2011 και για χρονικό διάστημα ( 140 ημέρες ), και μόνο για το έτος 2015, λόγω του όγκου αποκομιδής κατά την επίμαχη θερινή περίοδο και της έλλειψης προσωπικού και μηχανημάτων.

Αναθέτει στην Οικονομική Επιτροπή την κατάρτιση των όρων διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.28/80, για την ανάθεση σε ιδιώτη των υπηρεσιών αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων Δ.Ε Πάργας και στις Τ.Κ Αμμουδιάς, Βαλανιδορράχης , Μεσοποτάμου και Λούτσας με αντικείμενο εργασίας τα όσα αναφέρονται στην με αριθμ.1 /2015 εκπονηθείσα από την Τ.Υ.Δ.Π. μελέτη για το σκοπό αυτό. 
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας σύμφωνα με την συνταχθείσα μελέτη, ανέρχεται στο ποσό των 249.965,97ευρώ με Φ.Π.Α. και αφορά στο έτος 2015.
Το ανωτέρω ποσό του έτους 2015 το οποίο έχει εγγραφεί στον Κ.Α. 20.6277.004 του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας, ενώ το ποσό έτους 2015 θα εγγραφεί στον αντίστοιχο προϋπολογισμό και θα προέρχεται από την ίδια πηγή.

Πηγή: Αναδημοσίευση από τη σελίδα  fanaripress.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: